Diensten beluisteren

In 2003 is deze commissie opgericht met als doel om de kerkbouw in
financiële zin te steunen. Dit resulteerde in verschillende activiteiten zoals:

* verkoop van het Bijbels Dagboek

* oliebollenverkoop

* koninginnedag-activiteiten

* Chinese Night

* etc

Alle activiteiten zijn toegankelijk voor jong en oud en dient daardoor ook als
impuls voor de samenhorigheid in het gemeenteleven. De opbrengsten werden
gebruikt voor de financiering van de kerkbouw. Nu deze achter de rug is blijven
de activiteiten doorgaan, de opbrengsten gaan naar de Bouwcommissie om het
resterende bedrag te kunnen aflossen.
Via de website, beamer, aanplakbiljetten en het kerkblad kunt u op de hoogte
blijven van de activiteiten die gepland staan. Door hier aan mee te doen kunt
u de gemeenteleden op een andere manier leren kennen. Als commissie geloven
wij dat door elkaar te kennen wij als gemeente samen God kunnen dienen en
kunnen bouwen aan Christus gemeente. Samen kunnen wij onze Redder Christus
leren kennen:

Maar wat voor mij winst was, ben ik omwille van Christus als verlies gaan
beschouwen. Sterker nog, alles beschouw ik als verlies. Het kennen van Christus
Jezus, mijn Heer, overtreft immers alles. Omwille van Hem heb ik alles
prijsgegeven; ik heb alles als afval weggegooid. Ik wilde Christus winnen en één
met Hem zijn - niet door mijn eigen rechtvaardigheid omdat ik de wet naleef,
maar door die van God, de rechtvaardigheid die er is door het geloof in Christus.
Filippenzen 3 : 7 - 9.

 De activiteitencommissie