Contactgegevens

Bezoekadres:
De Levensbron
De Feart 85,
9247 CL  Ureterp
T: 0512 - 301668

Postadres:
GKV De Levensbron
De Feart 85
9247 CL Ureterp

Diensten beluisteren

Agenda

25
okt
2020
Kandidaat P. Zuidema Tolbert

09:30

25
okt
2020
Ds. A. Krijgsheld

14:00

25
okt
2020
Jeugdmeeting

19:30

01
nov
2020
Ds. A. Krijgsheld

09:30

Mededeling Coronaregels

Op de zondagen in de maand oktober organiseren we twee kerkdiensten per zondag waarbij maximaal 30 gemeenteleden per keer aanwezig kunnen zijn.

Dit zal op basis van vooraf aanmelden gedaan woorden. Bij het aanmelden hebben wel elke dienst twee kringen voorrang tot donderdagavond. Daarna kan de rest van de gemeente zich ook aanmelden.
Aan de gemeente wordt het dringend advies gegeven om een mondkapje te dragen tot het moment dat we op onze plaats zitten. Dit is geen verplichting, we vragen u rekening met elkaars standpunt te houden;

Kringenschema:

  • zondag 11-10 ochtend: kring 1 en 2/ middag: kring 3 en 4;
  • zondag 18-10 ochtend: kring 5 en 6/ middag: kring 7 en 8;
  • zondag 25-10 ochtend: kring 9 en 10/ middag: kring 11 en 12;

Let op: het gaat dus om de nieuwe indeling in kringen. Zoals gezegd kan de rest van de gemeente zich vanaf vrijdag aanmelden tot een maximum van 30 personen. 

De diensten zijn daarnaast ook live te volgen via kerkdienstgemist.nl

Jeugdmeeting

De jeugdmeeting op locatie gaat niet door. Wel kun je deze online volgen. Lees meer op de Jeugdmeeting pagina

Mededeling adreswijziging kerk 

Let op; per 1 november a.s. wordt ons postadres GKV de Levensbron de Feart 85 9247 CL Ureterp.

De postbus komt te vervallen (Postbus 37 9247 ZN Ureterp)

 


Hartelijk welkom op de website van de GKV De Levensbron in Ureterp.

Op 20 december 2008 is de kerk na een grote verbouw/nieuwbouw officieel heropend en is ook de naam bekend gemaakt.

DE LEVENSBRON

Deze naam is ontleend aan Psalm 36 : 6 - 10 (NBG vertaling).
HERE, hemelhoog is uw goedertierenheid, uw trouw reikt tot de wolken;
uw gerechtigheid is als de bergen Gods, uw gericht is een geweldige watervloed.
Mens en dier verlost Gij, HERE. Hoe kostelijk is uw goedertierenheid, o God;
daarom schuilen de mensenkinderen in de schaduw uwer vleugelen;
zij laven zich aan het vette van uw huis,
Gij drenkt hen met de stroom van uw liefelijkheden.
Want bij u is de bron des levens, in uw licht zien wij het licht.

Deze Psalmwoorden gaven de bedenker van de naam inspiratie om een naam voor de kerk die in zijn beleving heel toepasselijk zou zijn.
Het moest iets met water hebben.
In vers 7 wordt gesproken dat Uw gericht is een geweldige watervloed.
In vers 9 wordt gesproken over een stroom van uw lieflijkheden.
Er wordt in deze Psalm gesproken in vers 6 over Gods goedheid en trouw.
Deze is hemelhoog en reikt tot de wolken.
Deze Psalm brengt naar voren dat wij mensenkinderen bij God
mogen schuilen onder zijn vleugelen en het vette van uw huis laven.
Dit alles kunnen en mogen we toepassen op de kerk, wat eigenlijk Gods huis is.
We kunnen troost en bemoediging vinden in het schuilen onder Zijn vleugelen.
Het vette van uw huis laven, avondmaal, doop en woordverkondiging,
het gebeurt allemaal in de kerk. In vers 9 en 10 wordt gesproken over
een stroom van liefelijkheden. Want bij U is de Bron des Levens.

Psalm 36 : 3 berijmt: Bij U Heer is de Levensbron.

De naam De Levensbron staat als logo op het kerkgebouw en is ook
uitgebeeld door middel van een (verlichte) fontein in de vijver
aan de voorkant van het kerkgebouw.

Wij nodigen u/jou van harte uit om eens een kerkdienst bij te wonen.